Skriv inn ønsket læreplass, eksempelvis navn på bedrift, anlegg, fartøy anleggstype eller fartøystype (maks 3 alternativ).

Du som er ordinær søker fra VG2 yrkesfag setter inn navn og telefonnummer på Y-fag lærer.
Skriv også gjerne inn navn og telefonnummer på andre referanser her.

Har du ikkje so last opp dokument der du skriv kvifor

Jeg samtykker til at opplysninger om meg registreres i dette systemet og at opplæringskontoret kan innhente annen relevant informasjon om meg.Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

For deg som er lærling, lærekandidat eller praksisbrevkandidat samler vi inn og bruker dine personopplysninger for ulike formål. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

1. Registrering av læretid i SAFIRWEB. Det samles inn navn, E-post, mobilnummer, adresse, samt lærefag og læretidstart- og slutt. Dette for å kunne genere lærekontraktsdata.

2. For oppmelding til kurs og fag/-svenneprøve.

3. Sende ut informasjon på SMS og/eller E-post angående møter, samlinger, oppgaver og andre aktiviteter som du enten er deltakende på – eller blir tilbudt.
4. Sende ut SMS eller E-post for oppfølging av læretid, dokumentasjon eller besvarelse av henvendelser.
5. SMS og E-poster benyttes også ved pålogging via glemt passord. E-post benyttes ved oppretting av din bruker, og velkomstmelding.

6. For å kunne samle statistikk til resultater av fag/-svenneprøver.

For deg som er ansatt i lærebedrift eller følger opp lærlinger samler vi inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål. Vi samler inn følgende opplysninger til formålene angitt her:

1. Navn, E-post, personnummer, mobilnummer og lærefag brukes ved registrering av rolle mot lærlinger i en lærebedrift.
2. Sende ut informasjon på SMS og/eller E-post angående møter, samlinger, vurderinger, samt andre aktiviteter som du enten er deltakende på – eller blir tilbudt.
3. Sende ut SMS og/eller E-post for å kunne besvare henvendelser som kommer inn til oss.
4. SMS og E-poster benyttes også ved pålogging via glemt passord. E-post benyttes ved oppretting av din bruker, og velkomstmelding.
5. Registrere kurs eller sertifikater.

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Marint Kompetansesenter bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du henvende deg på mail. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.