Skriv inn ønsket læreplass, eksempelvis navn på bedrift, anlegg, fartøy anleggstype eller fartøystype (maks 3 alternativ).

Skriv inn navn på referanse(er), din relasjon til referanse og telefon nummer/e-post til referanse.

Jeg samtykker til at opplysninger om meg registreres i dette systemet og at opplæringskontoret kan innhente annen relevant informasjon om meg.